شرایط فعلی

شفاف 64 درجه فارنهایت
E 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 58°
رطوبت: 80.5%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:59 am
غروب خورشید: 08:19 pm
از تاریخ 04/06 10:00 am
مشاهده شده در Queretaro, Qro.
مشاهدات گذشته, Queretaro, Qro. >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 58°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 57°
امروز
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 58°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.