شرایط فعلی

شفاف +7 درجه سانتی گراد
NE 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+5°
بارومتر: 1024.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +5°
رطوبت: 90.8%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:11 am
غروب خورشید: 06:18 pm
از تاریخ 20/01 09:00 pm
مشاهده شده در Pachuca, Hgo.
مشاهدات گذشته, Pachuca, Hgo. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +21°
کمینه: +4°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +19°
کمینه: +3°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +13°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.