شرایط فعلی

شفاف +24 درجه سانتی گراد
NW 6 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+24°
بارومتر: 1011.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -7°
رطوبت: 11.3%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:58 am
غروب خورشید: 05:57 pm
از تاریخ 06/12 01:50 pm
مشاهده شده در Mexico City / Licenci
مشاهدات گذشته, Mexico City / Licenci >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +5°
فردا
شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +7°
امروز
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:01 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 pm.