شرایط فعلی

شفاف 80 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:80°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 69°
رطوبت: 68.4%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 07:18 am
غروب خورشید: 08:27 pm
از تاریخ 25/05 04:00 pm
مشاهده شده در Manzanillo, Col.
مشاهدات گذشته, Manzanillo, Col. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 61°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:11 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 pm.