Armería

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+28 หน่วย_ซ.
SW 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 06/12 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +32°
บาโรมิเตอร์: 1014.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +24°
ความชิ้น: 77.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:15 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:18 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:58 pm. Next update estimated at 10:50 pm.


Trivia

+33° Batalha, บราซิล
Verkhoyansk, รัสเซีย -47°

+33° Porto da Folha, บราซิล
Borogontsy, รัสเซีย -39°

+32° Itainópolis, บราซิล
Magan, รัสเซีย -39°

+25° Loma, เซียร์ราลีโอน
Zhatay, รัสเซีย -39°

+25° Youkounkoun, กินี
Ust'-Maya, รัสเซีย -37°