Atengo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+15 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 10/12 12:45 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +15°
บาโรมิเตอร์: 1009.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 47.7%
ทัศนวิสัย: 13 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:01 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:58 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:02 am. Next update estimated at 01:50 am.


Trivia

N/A +44° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -43°

N/A +41° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -42°

+41° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -42°

N/A +39° Roebourne, ออสเตรเลีย
Mokhsogollokh, รัสเซีย -41°

+33° Karratha, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -41°