Axochiapan

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 17/10 07:51 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 64°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:29 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:50 am. Next update estimated at 09:20 am.


Trivia

102° Badr Ḩunayn, ซาอุดีอาระเบีย
Belichan, รัสเซีย -9°

100° Kawm Umbū, อียิปต์
Burkhala, รัสเซีย -9°

100° Kuraymah, ซูดาน
Kholodnyy, รัสเซีย -9°

97° Argo, ซูดาน
Susuman, รัสเซีย -9°

97° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Atka, รัสเซีย -6°