شرایط فعلی

غالباً شفاف 63 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 67.7%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 08:03 am
غروب خورشید: 07:30 pm
از تاریخ 16/10 10:45 pm
مشاهده شده در Chihuahua International Airport
مشاهدات گذشته, Chihuahua International Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 55°
فردا
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 57°
امروز
ابری
بیشینه: 80°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 am.