Duarte

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

63 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 13/10 11:40 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 63°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 55°
ความชิ้น: 77.3%
ทัศนวิสัย: 8 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:41 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:49 pm. Next update estimated at 12:50 am.


Trivia

91° Floriano, บราซิล
McKinley Park, สหรัฐอเมริกา

91° Oeiras, บราซิล
Ese-Khayya, รัสเซีย 10°

86° Mozarlândia, บราซิล
McMurdo Station, Antarctica 10°

N/A 82° Itainópolis, บราซิล
Wiseman, สหรัฐอเมริกา 13°

73° Anastácio, บราซิล
Sokol, รัสเซีย 28°