شرایط فعلی

غالباً شفاف 90 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:90°
نقطه شبنم: 67°
رطوبت: 47.1%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:43 am
غروب خورشید: 07:07 pm
از تاریخ 03/04 07:00 pm
مشاهده شده در Valladolid, Yuc.
مشاهدات گذشته, Valladolid, Yuc. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 73°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.