Gabriel Leyva Solano

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

84 หน่วย_ฟ.
NW 21 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/02 01:43 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 84°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 26.8%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:49 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:08 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:08 pm. Next update estimated at 03:20 pm.


Trivia

88° Quilpie, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -67°

79° Emerald, ออสเตรเลีย
Predporozhnyy, รัสเซีย -66°

77° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Myaundzha, รัสเซีย -58°

76° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Spornoye, รัสเซีย -51°

75° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -50°