شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
S 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 58°
رطوبت: 88.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 06:11 pm
از تاریخ 21/03 02:00 am
مشاهده شده در Tepic, Nay.
مشاهدات گذشته, Tepic, Nay. >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 59°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 am.