شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 38.7%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 07:48 am
غروب خورشید: 07:13 pm
از تاریخ 19/10 07:00 pm
مشاهده شده در Monclova, Coah.
مشاهدات گذشته, Monclova, Coah. >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 60°
فردا
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:06 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.