شرایط فعلی

تا قسمتی ابری 79 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 78.6%
قابلیت دید: 8 مایل
طلوع خورشید: 07:19 am
غروب خورشید: 08:06 pm
از تاریخ 25/08 11:40 pm
مشاهده شده در Aerop. Internacional Monterrey, N. L.
مشاهدات گذشته, Aerop. Internacional Monterrey, N. L. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 74°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 99°
کمینه: 75°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 am.