شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 53.8%
قابلیت دید: 8 مایل
طلوع خورشید: 06:50 am
غروب خورشید: 07:00 pm
از تاریخ 23/03 09:48 am
مشاهده شده در Colima
مشاهدات گذشته, Colima >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 am.