شرایط فعلی

شفاف 54 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:54°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 47°
رطوبت: 75%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 08:00 am
غروب خورشید: 07:24 pm
از تاریخ 18/10 08:30 am
مشاهده شده در Pecos, Pecos Municipal Airport
مشاهدات گذشته, Pecos, Pecos Municipal Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 56°
فردا
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 59°
امروز
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 am.