شرایط فعلی

شفاف 55 درجه فارنهایت
SW 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:55°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 16°
رطوبت: 19%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 06:55 pm
از تاریخ 19/02 07:45 pm
مشاهده شده در Chihuahua International Airport
مشاهدات گذشته, Chihuahua International Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 46°
فردا
ابری
بیشینه: 66°
کمینه: 47°
امروز
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 pm.