شرایط فعلی

ابری 73 درجه فارنهایت
S 8 مایل در ساعت
ابری
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 18.4%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 07:30 am
غروب خورشید: 08:31 pm
از تاریخ 21/04 09:47 pm
مشاهده شده در Chihuahua International Airport
مشاهدات گذشته, Chihuahua International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 56°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 56°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 83°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 am.