شرایط فعلی

شفاف 46 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:46°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 06:11 pm
از تاریخ 19/03 06:46 am
مشاهده شده در Tepic, Nay.
مشاهدات گذشته, Tepic, Nay. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 am.