شرایط فعلی

شفاف 58 درجه فارنهایت
S 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:58°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 76.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 05:19 pm
از تاریخ 13/12 05:00 am
مشاهده شده در Tepic, Nay.
مشاهدات گذشته, Tepic, Nay. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 55°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 59°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:13 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50 am.