SAN JOSE DE LOS ALAMOS - SAN ISIDRO

شرایط فعلی

شفاف 78 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:78°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 62°
رطوبت: 57.8%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 07:53 am
غروب خورشید: 07:24 pm
از تاریخ 17/10 07:00 pm
مشاهده شده در Monclova, Coah.
مشاهدات گذشته, Monclova, Coah. >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 63°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 64°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 pm.