شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 63.1%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 05:40 pm
از تاریخ 21/10 02:40 am
مشاهده شده در Hermosillo, Son.
مشاهدات گذشته, Hermosillo, Son. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 55°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 am.