San Bartolo Teontepec

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+10 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 15/12 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +10°
บาโรมิเตอร์: 1021.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 66.2%
ทัศนวิสัย: 14 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:54 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:56 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:00 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

+30° Longreach, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -45°

+30° Quilpie, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -45°

N/A +27° Winton, ออสเตรเลีย
Debin, รัสเซีย -40°

+22° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -39°

+22° Hermannsburg, ออสเตรเลีย
Tura, รัสเซีย -23°