San Gabriel

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+21 หน่วย_ซ.
E 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 17/11 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +22°
บาโรมิเตอร์: 1013.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +14°
ความชิ้น: 63.8%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:03 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:10 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:00 pm. Next update estimated at 02:00 pm.


Trivia

+40° Colonia Menno, ปารากวัย
Markovo, รัสเซีย -37°

+40° Colonia Neuland, ปารากวัย
Peleduy, รัสเซีย -31°

+40° Filadelfia, ปารากวัย
Ynykchanskiy, รัสเซีย -31°

+36° Capitán Pablo Lagerenza, ปารากวัย
Kropotkin, รัสเซีย -26°

+34° Nueva Italia, ปารากวัย
Taksimo, รัสเซีย -26°