شرایط فعلی

شفاف +7 درجه سانتی گراد
N 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+5°
بارومتر: 1014.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 56.2%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:15 am
غروب خورشید: 06:05 pm
از تاریخ 06/12 05:43 am
مشاهده شده در Aguascalientes, Ags.
مشاهدات گذشته, Aguascalientes, Ags. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +8°
فردا
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +8°
امروز
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 am.