San José de Gracia

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+15 หน่วย_ซ.
SE 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 10/12 09:41 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +15°
บาโรมิเตอร์: 1015.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 47.7%
ทัศนวิสัย: 14 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:18 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:06 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:02 am. Next update estimated at 11:00 am.


Trivia

+33° Quilpie, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -46°

+33° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Nyurba, รัสเซีย -43°

N/A +27° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Solnechnyy, รัสเซีย -43°

+27° Roma, ออสเตรเลีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -42°

N/A +24° Winton, ออสเตรเลีย
Churapcha, รัสเซีย -39°