شرایط فعلی

شفاف +23 درجه سانتی گراد
SE 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+23°
بارومتر: 1026.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 25.1%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:49 am
غروب خورشید: 05:53 pm
از تاریخ 06/12 04:45 pm
مشاهده شده در Puebla, Pue.
مشاهدات گذشته, Puebla, Pue. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +9°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +24°
کمینه: +7°
امروز
شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50 pm.