شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 07:15 pm

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 33°
کمینه: 22°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 33°
کمینه: 22°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 33°
کمینه: 22°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 am.