Santa Catarina Mechoacán

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+31 หน่วย_ซ.
S 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 15/12 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +35°
บาโรมิเตอร์: 1014.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +25°
ความชิ้น: 72.2%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:51 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:01 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:58 am. Next update estimated at 12:30 pm.


Trivia

+27° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -50°

+27° Quilpie, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -46°

+25° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -42°

+19° Port Augusta, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -41°

+19° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Nizhneyansk, รัสเซีย -35°