Santa María Zacatepec

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

86 หน่วย_ฟ.
SW 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/10 12:49 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 95°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 70.3%
ทัศนวิสัย: 8 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:26 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:06 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:49 pm. Next update estimated at 01:50 pm.


Trivia

105° Sua, บอตสวานา
Bilibino, รัสเซีย -13°

98° Tete, โมแซมบิค
Kadykchan, รัสเซีย

88° Komane, บอตสวานา
Kholodnyy, รัสเซีย

88° Maun, บอตสวานา
Myaundzha, รัสเซีย

82° Nsanje, มาลาวี
Sarylakh, รัสเซีย 12°