شرایط فعلی

شفاف +22 درجه سانتی گراد
N 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1015.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -10°
رطوبت: 9.8%
قابلیت دید: 25 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:59 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 06/12 03:00 pm
مشاهده شده در Toluca, Mex.
مشاهدات گذشته, Toluca, Mex. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +2°
فردا
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +1°
امروز
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.