Sotuta

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+20 หน่วย_ซ.
E 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 16/12 06:47 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +22°
บาโรมิเตอร์: 1015.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +19°
ความชิ้น: 94%
ทัศนวิสัย: 11 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:24 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:18 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:00 am. Next update estimated at 08:20 am.


Trivia

+35° Quilpie, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -49°

+32° Coober Pedy, ออสเตรเลีย
Burkhala, รัสเซีย -48°

N/A +32° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -48°

+28° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Ust'-Omchug, รัสเซีย -46°

N/A +25° Port Wakefield, ออสเตรเลีย
Debin, รัสเซีย -43°