شرایط فعلی

غالباً شفاف +26 درجه سانتی گراد
S 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+26°
بارومتر: 1010.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 24.2%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:15 am
غروب خورشید: 06:58 pm
از تاریخ 27/02 05:42 pm
مشاهده شده در Don Miguel / Guadalaj
مشاهدات گذشته, Don Miguel / Guadalaj >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +9°
فردا
شفاف
بیشینه: +29°
کمینه: +10°
امروز
شفاف
بیشینه: +27°
کمینه: +8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:16 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:00 pm.