شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 63.8%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 07:01 am
غروب خورشید: 06:15 pm
از تاریخ 13/11 01:42 pm
مشاهده شده در Don Miguel / Guadalaj
مشاهدات گذشته, Don Miguel / Guadalaj >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری و باران سبک
بیشینه: 74°
کمینه: 53°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 74°
کمینه: 52°
امروز
ابری و باران سبک
بیشینه: 70°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 pm.