Venustiano Carranza

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+26 หน่วย_ซ.
NW 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 19/01 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +28°
บาโรมิเตอร์: 1012.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +20°
ความชิ้น: 67.1%
ทัศนวิสัย: 15 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:42 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:00 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:02 pm. Next update estimated at 04:20 pm.


Trivia

+30° Roma, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -54°

N/A +28° Gayndah, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -50°

N/A +25° Charters Towers, ออสเตรเลีย
Igarka, รัสเซีย -34°

+25° Libungan, ฟิลิปปินส์
Zhatay, รัสเซีย -34°

+25° Manuangan, ฟิลิปปินส์
Snezhnogorsk, รัสเซีย -30°