شرایط فعلی

تا قسمتی ابری +23 درجه سانتی گراد
S 3 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:+23°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +15°
رطوبت: 60.7%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 14/11 09:50 am
مشاهده شده در Cuernavaca, Mor.
مشاهدات گذشته, Cuernavaca, Mor. >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +20°
کمینه: +9°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +20°
کمینه: +10°
امروز
ابری
بیشینه: +21°
کمینه: +9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 am.