شرایط فعلی

غالباً شفاف 88 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 57°
رطوبت: 35.6%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 07:00 am
غروب خورشید: 08:13 pm
از تاریخ 02/06 02:40 pm
مشاهده شده در Cuernavaca, Mor.
مشاهدات گذشته, Cuernavaca, Mor. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 83°
کمینه: 52°
فردا
ابری
بیشینه: 82°
کمینه: 52°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:18 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 pm.