شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
SW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 42.5%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 06:12 pm
از تاریخ 22/03 02:47 pm
مشاهده شده در Tepic, Nay.
مشاهدات گذشته, Tepic, Nay. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 55°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 57°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 57°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:52 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 pm.