Yanga

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

68 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 13/11 10:44 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 68°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 63°
ความชิ้น: 82.9%
ทัศนวิสัย: 7 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:49 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:59 am. Next update estimated at 02:30 am.


Trivia

N/A 106° Roebourne, ออสเตรเลีย
Turukhansk, รัสเซีย -22°

104° Kununurra, ออสเตรเลีย
Peleduy, รัสเซีย -20°

104° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Taksimo, รัสเซีย -20°

77° Itainópolis, บราซิล
Vitim, รัสเซีย -20°

70° La Rioja, อาร์เจนตินา
Tupik, รัสเซีย -4°