Yanga

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+27 หน่วย_ซ.
E 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 09/12 04:49 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +29°
บาโรมิเตอร์: 1007.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +21°
ความชิ้น: 69.7%
ทัศนวิสัย: 11 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:48 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:50 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:59 pm. Next update estimated at 05:30 pm.


Trivia

+32° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -43°

+32° Katherine, ออสเตรเลีย
Verkhnevilyuysk, รัสเซีย -38°

+32° Nitmiluk National Park, ออสเตรเลีย
Vilyuysk, รัสเซีย -38°

+32° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Nyurba, รัสเซีย -36°

N/A +32° Winton, ออสเตรเลีย
Zhigansk, รัสเซีย -36°