Zacatelco

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+10 หน่วย_ซ.
E 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 17/02 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +9°
บาโรมิเตอร์: 1018.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -2°
ความชิ้น: 40.9%
ทัศนวิสัย: 35 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:00 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:04 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

+34° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -42°

+30° Amarnāth, อินเดีย
Hall Beach, แคนาดา -41°

+30° Bhiwandi, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -40°

+30° Ulhāsnagar, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -39°

+30° Vasind, อินเดีย
Yellowknife, แคนาดา -36°