Zacatelco

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

60 หน่วย_ฟ.
E 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/11 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 54°
ความชิ้น: 80.2%
ทัศนวิสัย: 5 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:58 am. Next update estimated at 11:20 am.


Trivia

N/A 88° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -35°

87° Madiun, อินโดนีเซีย
Mayya, รัสเซีย -33°

85° Mojoagung, อินโดนีเซีย
Severnyy, รัสเซีย -27°

83° Karratha, ออสเตรเลีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -22° N/A

N/A 79° Roebourne, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -18°