Zirándaro

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

77 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 15/02 08:43 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 77°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 72°
ความชิ้น: 83.5%
ทัศนวิสัย: 7 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:11 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:45 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:06 am. Next update estimated at 07:30 am.


Trivia

94° Quilpie, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -65°

N/A 92° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -61°

N/A 86° Bourke, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -32°

84° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Taloyoak, แคนาดา -27°

82° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Arctic Bay, แคนาดา -26° N/A