Zirándaro

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

84 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 24/01 09:44 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 88°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 70°
ความชิ้น: 62.1%
ทัศนวิสัย: 7 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:19 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:04 am. Next update estimated at 10:50 am.


Trivia

N/A 86° Roebourne, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -62°

79° Damulog, ฟิลิปปินส์
Ese-Khayya, รัสเซีย -62°

78° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Churapcha, รัสเซีย -51°

N/A 75° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Khatassy, รัสเซีย -47°

71° Cobar, ออสเตรเลีย
Yakutsk, รัสเซีย -47°