Bălţi

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

54 หน่วย_ฟ.
E 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 14/11 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 54°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 48°
ความชิ้น: 82.4%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:11 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:13 am. Next update estimated at 02:50 am.


Trivia

98° Bom Jesus, บราซิล
Chara, รัสเซีย -43°

N/A 97° Roebourne, ออสเตรเลีย
Tupik, รัสเซีย -33°

93° Itainópolis, บราซิล
Vitim, รัสเซีย -32°

93° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Mama, รัสเซีย -25°

86° Pimenteiras, บราซิล
Vanavara, รัสเซีย -19°