Dubăsari

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+3 หน่วย_ซ.
S 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 09/12 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +1°
บาโรมิเตอร์: 1013.6 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 84.8%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:38 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:13 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:59 am. Next update estimated at 02:20 am.


Trivia

+34° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -44°

+34° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -43°

+33° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -40°

+33° Yulara, ออสเตรเลีย
Verkhnevilyuysk, รัสเซีย -38°

+32° Katherine, ออสเตรเลีย
Nyurba, รัสเซีย -36°