Beira

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+23 หน่วย_ซ.
W 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 28/02 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +26°
บาโรมิเตอร์: 1010.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +22°
ความชิ้น: 94.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:38 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:08 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:02 am. Next update estimated at 03:40 am.


Trivia

+31° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Resolute, แคนาดา -33°

+31° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Aklavik, แคนาดา -27°

+28° Kota Belud, มาเลเซีย
Wiseman, สหรัฐอเมริกา -21°

+23° พังงา, ประเทศไทย
Beaver, สหรัฐอเมริกา -19°

+23° อำเภอ เบตง, ประเทศไทย
Nenana, สหรัฐอเมริกา -17°