شرایط فعلی

شفاف 37 درجه فارنهایت
SW 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:33°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 57.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:30 am
غروب خورشید: 06:10 pm
از تاریخ 03/06 07:00 am
مشاهده شده در Hosea Kutako Int'l Airport
مشاهدات گذشته, Hosea Kutako Int'l Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 48°
فردا
شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 46°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 78°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:12 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.