شرایط فعلی

غالباً شفاف 64 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 82.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:05 am
غروب خورشید: 06:57 pm
از تاریخ 31/03 09:00 am
مشاهده شده در Hosea Kutako Int'l Airport
مشاهدات گذشته, Hosea Kutako Int'l Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 62°
فردا
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 58°
امروز
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 am.