Pauanui

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+24 หน่วย_ซ.
SW 9 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 20/01 11:30
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +24°
บาโรมิเตอร์: 1014.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +15°
ความชิ้น: 57.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:17
ดวงอาทิตย์ตก: 20:36

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:59. Next update estimated at 12:10.


Trivia

N/A +32° Winton, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -51°

+31° Roma, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -50°

N/A +28° Casino, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -45°

N/A +25° Kempsey, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -45°

+25° Manuangan, ฟิลิปปินส์
Snezhnogorsk, รัสเซีย -30°