شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 65.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:39 am
غروب خورشید: 06:31 pm
از تاریخ 17/06 05:00 am
مشاهده شده در Ndjamena
مشاهدات گذشته, Ndjamena >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 83°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.