شرایط فعلی

11 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.1 اینچ
طلوع خورشید: 08:42 am
غروب خورشید: 03:40 pm
از تاریخ 16/11 12:00 am
مشاهده شده در Fokstua Ii
مشاهدات گذشته, Fokstua Ii >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 34°
کمینه: 30°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 30°
کمینه: 18°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 26°
کمینه: 17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:58 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 am.